Vergelijk objecten

Wanneer heb ik te maken met een huis op erfpacht?

  • Auther Image door Bouka
  • 03/09/2019
  • 0

Sommige panden staan op grond waarop erfpacht rust. Dit houdt in dat de koper het gebruiksrecht van de grond heeft, maar de grond niet in bezit heeft. Uitgifte van erfpacht kan voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn. In de meeste gevallen gaat het om een onbepaalde periode. Elke grondeigenaar (particulier of gemeente) kan zijn eigen erfpachtvoorwaarden stellen.

Categorie: Kopen
img

Bouka