Vergelijk objecten

Wat is de 3 dagen bedenktijd?

  • Auther Image door Bouka
  • 03/09/2019
  • 0

Een koper heeft het recht om binnen drie dagen na ondertekening van de koopovereenkomst kosteloos af te zien van de koop. Deze wettelijke bedenktijd is een dwingend recht, hiervan kan niet worden afgeweken. De bedenktijd gaat in om 0.00 uur na de dag waarop koper een exemplaar heeft ontvangen van de door hem en verkoper ondertekende koopovereenkomst.

Categorie: Verkopen
img

Bouka