Zoek je nieuwe thuis

Vergelijk objecten

  1. Home
  2. Verkopen
  3. Veelgestelde vragen

Een koper kan voorwaarden stellen bij het kopen van een huis zodat de koop eventueel ontbonden kan worden mocht niet aan de gestelde voorwaarden worden voldaan. Veel gebruikte ontbindende voorwaarden hebben betrekking op het verkrijgen van een hypothecaire financiering, Nationale Hypotheek Garantie, het uitvoeren van een bouwtechnische keuring en het verkopen van de eigen woning.

Categorie: Verkopen

Een koper heeft het recht om binnen drie dagen na ondertekening van de koopovereenkomst kosteloos af te zien van de koop. Deze wettelijke bedenktijd is een dwingend recht, hiervan kan niet worden afgeweken. De bedenktijd gaat in om 0.00 uur na de dag waarop koper een exemplaar heeft ontvangen van de door hem en verkoper ondertekende koopovereenkomst.

Categorie: Verkopen

Als de kopende partij een bieding heeft uitgebracht, waarop de verkopende partij heeft gereageerd middels een tegenbod, zijn koper en verkoper in onderhandeling. Let op: heeft de verkoper nog niet gereageerd met een tegenvoorstel dan is men niet in onderhandeling!

Categorie: Verkopen

Nee. Zowel een particuliere koper als verkoper kunnen zich terugtrekken nadat men een mondelinge overeenkomst heeft gesloten. Bovendien kan verkoper niet gedwongen worden mee te werken aan het opmaken van een schriftelijke koopovereenkomst.

Categorie: Verkopen

Bouka Makelaars kan je een goede indicatie geven van de marktwaarde van je eigen woning. Wij hebben inzicht in recente woningtransacties en marktontwikkelingen. Een waardebepaling kunnen wij doorgaans kosteloos uitvoeren. Een uitvoerige taxatie kan uitsluitend door een register taxateur worden uitgevoerd.

Categorie: Verkopen